Cải thiện chức năng nhận thức của Lasoperin™ 18/07/2023
Attenutin giúp tăng cường miễn dịch sau tiêm phòng cúm: Một nghiên cứu lâm sàng 16/03/2023
Tác dụng của Euglena gracilis lên men với miễn dịch ở người trưởng thành 25/02/2023
Công nghệ AquaCelle® (hệ vi nhũ tương từ Pharmako) 26/11/2022
PlexoZome® (Công nghệ Lyposome chính hãng) 26/11/2022
Công nghệ LipiSperse (hệ thống phân tán tiên tiến) 09/11/2022
Nguyên liệu TPCN với công nghệ Phytosolve® 22/09/2021
Công nghệ CPOs cho dòng nguyên liệu TPCN dạng dầu 22/09/2021