Collagen-Tripep20G Collagen tripeptide từ cá tuyết

Collagen-Tripep20G Collagen tripeptide từ cá tuyết

Beauty Oligo (giúp đẹp da từ bên trong)

Beauty Oligo (giúp đẹp da từ bên trong)

Pinecharm (Tinh dầu Thông đỏ Hàn Quốc)

Pinecharm (Tinh dầu Thông đỏ Hàn Quốc)

Collagen thủy phân từ cá Hồi (Salmon Collagen Peptide)

Collagen thủy phân từ cá Hồi (Salmon Collagen Peptide)

Elastin thủy phân từ cá Tuyết (Elastin peptide)

Elastin thủy phân từ cá Tuyết (Elastin peptide)

Chiết xuất mầm Bông cải xanh (Broccoli spout extract)

Chiết xuất mầm Bông cải xanh (Broccoli spout extract)