Testofen® chiết xuất từ hạt Fenugreek

Testofen® chiết xuất từ hạt Fenugreek

Libifem (Chiết xuất từ Hạt Fenugreek)

Libifem (Chiết xuất từ Hạt Fenugreek)

Genopause® kết hợp 4 thảo dược quý từ Ayurveda

Genopause® kết hợp 4 thảo dược quý từ Ayurveda

Soy Isoflavone – Nguyên liệu TPCN

Soy Isoflavone – Nguyên liệu TPCN

 Evening primrose extract - Chiết xuất hoa anh thảo

Evening primrose extract - Chiết xuất hoa anh thảo

Korean Red Ginseng Extract – Chiết xuất Hồng sâm

Korean Red Ginseng Extract – Chiết xuất Hồng sâm

Tinh chất Hàu (Oyster Extract)

Tinh chất Hàu (Oyster Extract)

Tribulus Terrertris Extract - Chiết xuất bạch tật lê

Tribulus Terrertris Extract - Chiết xuất bạch tật lê

Chiết xuất dâm dương hoắc

Chiết xuất dâm dương hoắc

Saw palmetto extract - Chiết xuất cọ lùn

Saw palmetto extract - Chiết xuất cọ lùn

Pumpkin seed oil extract - Dầu hạt bí ngô

Pumpkin seed oil extract - Dầu hạt bí ngô

Puerania mirifica extract - Chiết xuất sắn dây thái lan củ tròn

Puerania mirifica extract - Chiết xuất sắn dây thái lan củ tròn

Common Curculigo Rhizoome Extract - Chiết xuất Sâm cau

Common Curculigo Rhizoome Extract - Chiết xuất Sâm cau

Chasteberry extract – Chiết xuất trinh nữ Châu Âu

Chasteberry extract – Chiết xuất trinh nữ Châu Âu

Shatavari Extract – Chiết xuất thiên môn chùm

Shatavari Extract – Chiết xuất thiên môn chùm

Muira Puama

Muira Puama