Fucoidan-Phương pháp điều trị bệnh bạch cầu lympho T cấp tính (ATL)

Apoptosis induced by fucoidan from cladosiphon okamuranus Tokida in HTLV-I-Infected T-Cell lines and Primary ATL Cells. Kaori Haneji*,1,2 Takehiro Matsuda*,1 Mariko Tomita*,1 Naoki Mỏi,1 Molecular vivology and Oncology, University of the Kyukyus, Nishihara, Okinawa, Japan; 2 Research and development, 2Oknawa Fermentative chemicals Limited Company, Itoman, Okinawa, Japan.

Bệnh bạch cầu lympho T cấp tính (ATL) có nguyên nhân từ tế bào lympo T của con người do chủng virus loại I (HTLV-I) gây ra và vẫn chưa thể chữa khỏi được, do đó, hiện nay việc đưa ra những phương pháp điều trị mới đang rất cần thiết. Fucoidan, một hỗn hợp polysaccharide sulfat, được biết đến có khả năng ức chế hoạt tính kháng virus cũng như hội chứng turnor (Hội chứng Turnor là một rối loạn di truyền có liên quan đến khiếm khuyết trong nhiễm sắc thể).

Fucoidan đã chiết xuất từ rong biển nâu Cladosiphon akamuranus Tokida được trồng ở Okinawa, Fucoidan có khả năng kiểm tra hoạt tính ức chế hội chứng turnor và chống lại ATL, chúng tôi cấy tế bào bạch cầu vào những bệnh nhân ATL, với bảy dòng tế bào bị nhiễm HTLV-I lympho T, và nhóm có kiểm soát sức khỏe (bình thường PBMCs) sử dụng Fucoidan trong 3 ngày và đo mức độ tăng sinh của tế bào và sự tự chế theo chu trình của các tế bào (apoptosis). Mức tăng của các tế bào ATL và dòng tế bào bị nhiễm HTLV-I lympo T được ức chế đáng kể bởi Fucoidan, trái ngược với nhóm bình thường PBMCs không ức chế tăng trưởng tế bào.

Fucoidan gây ra sự tự chết của tế bào con (apoptosis) và dòng tế bào bị nhiễm HTLV-I lympo T. Chúng tôi cũng chỉ ra rằng Fucoidan gây ra hypophosphorylation của Rb proteins trong dòng tế bào bị nhiễm HTLV-I lympo T. Các nghiên cứu liên quan của apoptosis, Fucoidan được xem như để điều chỉnh các biểu hiện của clAP-2 và survivin, tuy nhiên, Fucoidan không ảnh hưởng trên các biểu hiện của Bcl-2. Do đó, Fucoidan gây ra các apoptosis của dòng tế bào bị nhiễm HTLV-I lympo T bằng những nguyên tắc giảm của clAP2 và survivin. Hơn nữa, các phân tích chỉ ra rằng NF-kb và AP-I là không hoạt động sau khi điều trị bằng Fucoidan.

Fucoidan ức chế sản xuất tế bào cảm ứng dòng NF-kB và tế bào hymotypic, tế bào adhesion trong dòng tế bào bị nhiễm HTLV-I lympo T. trên Vivo sử dụng Fucoidan ức chế sự tăng trưởng của các khối u, hội chứng tumors của dòng tế bào bị nhiễm HTLV-I lympo T trên chuột SCID, những kết quả trên chỉ ra rằng Fucoidan sẽ được sử dụng như một phương pháp điều trị ATL với hiệu ứng chống khối u bằng cách gây ra sự tự chết của tế bào (apoptosis).

Adult T-Cell leukemia (ATL) in caused by human T-cell leukemia virus type I (HTLV-I) and remains incurable, therefore, novel treatments are urgently needed. The highest endemic area of HTLV-I carriers in Japan is located in Okinawa. Fucoidan, a complex sulfated polysaccharide, is known to exhibit antiviral activity as well as turnor-suppressing activity. We extracted Fucoidan from the brown seaweed Cladosiphon okamuranus tokida cultivated in Okinawa and examined the turnor-suppressing activity of fucoidan aginst ATL. We cultivated primary leukemic cells from ATL patients, seven HTLV-I-infected T-cell lines, and healthy controls (normail PBMCs) for 3 days in the presence of Fucoidan, to measure cell proliferation and apoptosis. Growth of ATL cells and HTLV-I-Infected T-Cell lines was significantly inhibited by fucoidan, in contrast to no growth inhibition of normal PBMCs. Fucoidan induced apoptosis of primary ATL cells and HTLV-I-infected T-Cell lines. We also showed that fucoidan caused hypophosphorylation of Rb protein in HTLV—Infected T-cell lines. In studies of apoptosis associated proteins, fucoidan was seen to down-regulate the expression of clAP-2 and survivin, however, Fucoidan had no effects on the expression of Bcl-2. Therefore, Fucoidan induces apotosis in HTLV-I-Infected T-Cell lines by means of the down regulation fo CLAP-2 and survivin. Further analysis showex that NF-kB and AP-. I was inactivated after Fucoidan treatmetn. Although the viral protein Tax in an activator of NF-kB and AP-I, Fucoidan-induced apoptosis was not associated with reduced expression of Tax. Furthermore, Fucoidan inhibited NF-kB-Inducible rantes production and homotypic cell-cell anhesion in HTLV-I-Infected T-Cell lines. In vivo use of Fucoidan partly inhibited the growth of tumors of an HTLV-I-Infect T-cell line trasplanted subcutancously in SCID mice. These results indicate that Fucoidan would be useful as a novel therapeutic angent in the treatment of ATL by means of its antitumor effect of inducing apoptotic cell death.

Biên dịch từ tạp chí

Blood

Journal of the American society of hematology

Volume 102, Number 11, November 16,2003

Part 1 of 2 Parts

San Diego, California, USA


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế

Hotline: 0387 368 760

Email: info@nasol.com.vn      Web: nasol.com.vn