Nghiên cứu lâm sàng về khả năng kiểm soát đường máu sau ăn của Chitosan TLPTT (Go2KA1®)

Nhiều nghiên cứu đã tìm ra mối liên quan tích cực và vai trò của một số hoạt chất thực phẩm được ứng dụng từ thành công của công nghệ sinh học nhằm cải thiện sức khỏe con người, cùng với đó là sự thúc đẩy các nghiên cứu khoa học chuyên sâu để chứng minh các tác dụng của chúng.

Trong đó Chitosan trọng lượng phân tử thấp (Go2KA1®) - là một thành quả của ứng dụng công nghệ sinh học với nguồn nguyên liệu được khai thác 100% từ tự nhiên, các nhà khoa học của Công ty KUNPOONG BIO Co., Ltd đã sử dụng công nghệ enzyme đặc hiệu để tạo ra dẫn xuất chitosan trọng lượng phân tử thấp, làm khả năng hòa tan trong nước, tăng khả năng hấp thu và được chứng minh là làm giảm mỡ máu, hạ huyết áp, tăng khả năng miễn dịch cũng như có hoạt tính chống ung thư, đặc biệt nghiên cứu đã tập trung chỉ ra tính mới từ dẫn xuất Chitosan TLPTT (Go2KA1®) giúp duy trì mức đường máu an toàn hiệu quả trong khoảng thời gian dài thông qua 2 cơ chế cao cấp:

1. Ức chế sự hấp thu Glucose tại ruột thông qua sự ức chế emzym tiêu hóa carbohydrate.

2. Tăng cường sự nhạy cảm insulin thông qua tăng cường phân giải glucose và sự trao đổi chất trong tế bào.

Chitosan TLPTT kiểm soát đường máu thông qua hai cơ chế

(Chitosan TLPTT kiểm soát đường máu thông qua hai cơ chế)

1. Tóm tắt nghiên cứu

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu lâm sàng cứu ngẫu nhiên, mù đôi với giả dược trên trong khoảng thời gian dài 12 tuần trên các đối tượng tiền tiểu đường có độ tuổi từ 20 đến 75 tại Hàn Quốc.

Trong đó 50 người khỏe mạnh sử dụng liều 500mg/lần, ngày 3 lần, sử dụng trong 12 tuần liên tiếp dẫn xuất Chitosan TLPTT (Go2KA1®) hoặc giả dược. Các đối tượng nghiên cứu được đánh giá nghiệm pháp dung nạp glucose qua đường uống với 75mg glucose tại thời điểm sau 12 giờ kết thúc thử nghiệm.

(Glucose là một loại đường đơn cũng là một carbohydrate có thể hấp thu hoàn toàn, Glucose được hấp thu cùng một tỷ lệ vào máu cho tất cả các đối tượng mà không bị ảnh hưởng của các enzym tiêu hóa. Nghĩa là mức đường máu sau ăn của các đối tượng thử nghiệm giữa đầu và cuối là do sự hấp thu nhanh hơn hay không của Glucose từ máu vào tế bào trong cơ thể - Đó chính là công dụng hoạt động của Insulin (hay nói cách khác nó thể hiện độ nhạy của Insulin)

2. Kết quả cải thiện đường máu sau ăn của Chitosan TLPTT (Go2KA1®)

So với tuần đầu trước khi sử dụng Go2KA1®, mức đường máu sau ăn sau khi kết thúc 12 tuần thử nghiệm đã giảm đáng kể. Cụ thể hàm lượng đường máu sau ăn giảm 9,1% và 8,6% ở 30 phút và 60 phút (Figure 4), diện tích dưới đường cong (AUC) trong suốt thời gian thử nghiệm 2 giờ thấp hơn 6% và nồng độ đạt đỉnh Cmax thấp hơn 8.7%.

Nhóm sử dụng giả dược cho thấy kết quả mức đường huyết ở tuần thứ 12 không khác so với mức ban đầu. Đối tượng dùng dẫn xuất chitosan TLPTT (Go2KA1®) cũng có sự gia tăng đáng kể Adiponectin là một hoocmon hoạt động như chất nhạy cảm với Insulin và có liên quan đến việc tăng sử dụng glucose trong tế bào cơ và tế bào mỡ.

Những kết quả này cung cấp bằng chứng lâm sàng tác dụng của dẫn xuát chitosan TLPTT (Go2KA1®) giúp tăng cường độ nhạy cảm Insulin thông qua tăng sử dụng Glucose trong các tế bào của cơ thể và Go2KA1® có đặc tính cân bằng đường huyết kéo dài trong nhiều giờ sau khi đã ngừng bổ sung.

Bảng thể hiện sự thay đổi đường máu sau 12 tuần sử dụng dẫn xuất chitosan

(Bảng thể hiện sự thay đổi đường máu sau 12 tuần sử dụng dẫn xuất chitosan TLPTT)

3. Kết quả cải thiện chỉ số HbA1c khi sử dụng Chitosan TLPTT (Go2KA1®)

Ngoài ra, một chỉ tiêu được đánh giá quan trọng bậc nhất để xác định tác dụng kiểm soát đường huyết trong khoảng thời gian 2-3 tháng đó là chỉ số HbA1c (Hemoglobin glycosylated) được thực hiện vào cuối thử nghiệm của tuần thứ 12. HbA1c một chỉ số gắn kết của đường trên hồng cầu (Hb - Hemoglobin) và chỉ số này cũng đánh giá khả năng chuyển hóa tốt, sự giảm nồng độ đi kèm với khả năng tăng cường kiểm soát đường huyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi sử dụng Go2KA1® đã làm giảm đáng kể HbA1c từ 6,36 xuống 6,11 sau 12 tuần (Figure 5).

Biểu đồ thể hiện tác dụng cải thiện chỉ số HbA1c sau 12 tuần sử dụng của Chitosan

(Biểu đồ thể hiện tác dụng cải thiện chỉ số HbA1c sau 12 tuần sử dụng của Chitosan TLPTT-Go2KA1®)

Thực tế đa số kiểm tra đường huyết vào lúc đói, việc đo lường mức đường huyết này chỉ có ý nghĩa trong ngày cụ thể, mang tính thời điểm do vậy ít có cơ sở đánh giá tác dụng kiểm soát đường huyết trong dài hạn.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế

Hotline: 0387 368 760

Email: info@nasol.com.vn      Web: nasol.com.vn


Tài liệu tham khảo

1. Jo SH, et al. 2013. Molecular weight dependent glucose lowering effect of low molecular weight chitosanoligosaccha-ride (Go2KA1®) on postprandial blood glucose level in SD rats model. Int J Mol Sci 14:14214-14224.

2. Kim JG, et al. 2014. Effect of long-term supplementation of low molecular weight chitosan oligosaccharide (Go2KA1®) on fasting blood glucose and HbA1c in db/db mice model and elucidation of mechanism of action. BMC Comp Alt Med 14:272.

3. Shin WS, et al. 2003.Antidiabetic Effects of Chitosan Oligosaccharides(Go2KA1®) in Neonatal Streptozotocin-Induced Noninsulin- Dependent Diabetes Mellitus in Rats. Biol. Pharm. Bull. 26(8) 1100—1103

4. Kim YC. et al. 2016. Antidiabetic effect of chitosan oligosaccharide(GO2KA1®) is mediated via inhibition of intestinal alpha-glucosidase and glucose transporters and PPARγ expression. BioFactors

5. Lim YK, et al. 2003. Effects of Chitosanoligosaccharide on Body Weight Gains, Blood Chemistry and Liver Function in Rats. The Korean journal of Laboratory Animal Science. 19(.4)267-270.

6. Young-Cheul Kim. 2015. Potential mechanisms of the anti-diabetic actions of chitosan oligosaccharide(Go2KA1®), Oral Presentation, Industry-Academy Symposium, 2015

7. Jo SH, et al. 2014. The reduction effect of low molecular weight chitosan oligosaccharide (Go2KA1®) on postprandial blood glucose levels in healthy individuals. Food Sci. Biotechnol. 23(3):971-973.

8. Lee JH, et al. 2014.The effects of chitosan oligosaccharide (Go2KA1®) supplementation on glucose control in subjects with prediabetes: Double blind randomized placebo-controlled study. Food & Function. 5(10): 2662-2669.

9. Kwon YI, et al. 2016. Effect of Supplementation of Low-Molecular-Weight ChitosanOligosaccharide, GO2KA1®, on Postprandial Blood Glucose Levels in Healthy Individuals Following Bread Consumption. Food Sci. Biotechnol. 25(3): 911-914

10. Kliewer SA, et al. 2001. Peroxisome proliferator-activated receptors: From genes to physiology. Recent Prog Horm Res 56:239-63.

11. Leonardini A, et al. 2009. Cross-talk between PPAR-gamma and insulin signaling and modulation of insulin sensitiv-ity. PPAR Research 2009: Article ID 818945 (12 pages).

12. Liao W, et al. 2007. Suppression of PPAR-gamma attenuates insulin-stimulated glucose uptake by affecting both GLUT1 and GLUT4 in 3T3- L1 adipocytes. Am J Physiol Endocrinol Metab 293(1):E219-27.

13. Berger JP. 2005. Role of PPAR-gamma, transcriptional cofactors, and adiponectin in the regulation of nutrient metabo-lism, adipogenesis and insulin action: View from the chair. Int J Obesity 29:S3-S4.

14. Ryo M, et al. 2004. Adiponectin as a biomarker of the metabolic syndrome. Circ J 68(11):975-981.

15. Wiecek A, et al. 2007. Adiponectin- An adipokine with unique metabolic properties. Nephrol Dial Transplant 22(4):981-988

16. Winder WW and Hardie DG. 1999. AMP-activated protein kinase, a metabolic master switch: Possible roles in type 2

17. Benoit V and Andreelli F. 2011. AMP-activated protein kinase and metabolic control. Handb Exp Pharmacol 203:303–330.

18. Stratton IM, et al. 2000. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2diabetes (UKPDS 35): Prospective observational study. BMJ 321:405-412.

19. Stumvoll M, et al. 2000. Use of the oral glucose tolerance test to assess insulin release and insulin sensitivity. Diabetes Care 23(3):295-301.